•   project@ansh.com
  •   +91-9990600100, +91-9654330035
  •   anshintertrade
Time at Ansh

IBITWEREKEYE

*Uhawe ikaze

Ansh ishingiye ku mushinga wo gusemura, gusoma inzandiko mu rwego rwo gukosoramo amakosa no guhindura ibyavuzwe bigafatwa amajwi maze bigashyirwa mu rundi rurimi, umaze imyaka myinshi y'uburambe n'ubumenyi budasanzwe mu guhindura mu rundi rurimi amagambo yafashwe mu majwi n'ayanditse mu nyandiko.
Inyungu igaragara mu gushyira ahagaragara umurimo wawe kuri twe uvana cyane n'igiciro n'ireme ry'umurimo.
Twiga ku bijyanye n'amavu n'amavuko y'abasemuzi mu gusemura gufite ireme mu kazi no ku byo abakiriya basaba, tugasemura mu buryo twinjira mu mizi kugira ngo ibyo dusemuye bigire ireme.

Mu cyubahiro cyose, guha abantu imirimo bituma tutagukirwa, mbese akazi kacu gakunze gukorwa binyuze mu masezerano y'umurimo ufite ireme kandi utangiwe igihe.

Ibyo tumaze kugeraho:

" Imyaka 19 y'uburambe mu itangazamakuru, n'imyaka 8 mu bucuruzi mpuzamahanga.
" Abasemuzi 400 n'2500 by'abahanzi bakora neza umurimo wo gusemura mu ndimi zirenze 80
" Abanyamuryango bagera kuri 75 bakora ku rwego rw'amasezerano no ku gihe bahanye n'umukiriya.
" Ubumenyi budasanzwe mu gukora imishinga yagutse mu gihe cyagenwe.
" Abahanzi n'abasemura indirimbo batuma twibanda ku miterere y'indirimbo n'uburyo ziririmbwa zimaze guhindurwa mu zindi ndimi.
" Kubakorera ni iby' igiciro kuri twe kandi tubijeje ko muzanezezwa n'ibiciro byiza byacu hamwe n'umurimo ufite ireme kandi ukorewe ku gihe.

RAWANDESE

Language

Rawandese

Language name written as

Kinyarwanda

Country of Origin

Rawanda

Country Flag

Script

Latin Script

International language Code

rw

Font Look

" Imyaka 19 y'uburambe mu itangazamakuru, n'imyaka 8 mu bucuruzi mpuzamahanga.
" Abasemuzi 400 n'2500 by'abahanzi bakora neza umurimo wo gusemura mu ndimi zirenze 80
" Abanyamuryango bagera kuri 75 bakora ku rwego rw'amasezerano no ku gihe bahanye n'umukiriya.
" Ubumenyi budasanzwe mu gukora imishinga yagutse mu gihe cyagenwe.

Native speakers

9.8 million (2007)

Wikipedia Link

https://en.wikipedia.org/wiki/Kinyarwanda